top of page

us presentem les ong participants

És una entitat sense ànim de lucre del Principat d'Andorra que té com a missió el suport als gossos vulnerables o sense llar. Recollim la tasca animalista feta per Bomosa durant molts anys al nostre país i fem un pas endavant per obrir-nos a la participació de totes les persones que estimen els animals i, especialment, els gossos. 

12x12 - GosSOS (2).jpg

#9 AUTEA

Vetllar i col·laborar en la formació dels professionals que intervenen amb la persona amb trastorn de l’espectre autista; adequar les polítiques socials, de salut, educació i treball al marc jurídic les polítiques que marquen organismes internacionals, com la Convenció de persones amb discapacitat de Nacions Unides del 2006, que Andorra ha signat i ratificat; vetllar per què qualsevol activitat mèdica, formativa o de difusió què es desenvolupi al país estigui avalada per l’evidéncia científica; i donar suport i assessorament a les famílies i persones amb TEA del nostre país.

autea quadrat.png

#11 FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR

La missió de la Fundació, que aquest any compleix el seu 15à aniversari, és la d’acompanyar i defensar els drets de les persones grans, persones amb discapacitat, persones que pateixen discapacitat psicosocial, així com menors en risc social; en realitat totes aquelles persones que estan en situació d’una gran vulnerabilitat

logo_15anys.jpg

#8 MANS UNIDES

Fundada el 1982 al nostre país, té com a objectius principals: finançar projectes de desenvolupament, millorar les condicions de vida de les poblacions i sensibilitzar l’opinió pública.

Actualment col·laboren amb un projecte a Usme, al sud de la ciutat de Bogotà a Colòmbia, per a la reinserció a través de l’oferta laboral per a persones amb addiccions.

mans_unides_logo.jpg

#10 PROJECTE VIDA

Creada el febrer de 2022, treballen per ajudar i acompanyar a les persones amb addiccions i a les seves famílies.

Han posat en marxa els Grups d'Ajuda Mútua (GAM) que són espais on diferents persones comparteixen experiències de vida relacionades amb un problema o dificultat en concret. Les persones es reuneixen i comparteixen aquesta experiència amb la intenció de millorar la seva situació, aprendre col·lectivament i brindar suport de manera recíproca.

Captura 4.PNG

#12 COOPERAND

El seu objectiu general és protegir i assistir al col·lectiu de NENS DEL CARRER a Bolivia, on la situació d'aquests és cada vegada més crítica i preocupant. Amb una especial incidència en el suport a la seva educació i formació professional que els hi permeti reinserir-se amb èxit en la societat en arribar a la seva majoria d'edat.

cooperand.png
bottom of page